Strona główna
Zdrowie
Tutaj jesteś

Zasiłek chorobowy – ile wynosi i jak wyliczyć?

Zdrowie Data publikacji - 8 stycznia 2022 Autor - Redakcja izba-ochrona.pl
ile wynosi zasiłek chorobowy


Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę co do zasady przysługuje zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy. Okres jego pobierania jest jednak ograniczony. Warto zatem wiedzieć, ile wynosi zasiłek chorobowy oraz w jaki sposób prawidłowo wyliczyć jego wysokość.

Zasiłek chorobowy – podstawowe informacje

Zasiłek chorobowy wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłacany jest za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Zasiłek chorobowy finansowany jest ze środków pracodawcy. Jeśli jednak niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem w drodze do pracy lub w samej pracy bądź chorobą przypadającą w trakcie ciąży, to zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 100% wynagrodzenia. Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po tzw. okresie wyczekiwania. Jest to 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku przekroczenia 33 dni choroby, zasiłek chorobowy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca w takim przypadku zobowiązany jest do przekazania do ZUS zwolnienia lekarskiego pracownika oraz złożenia wniosku Z-3.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Jak wspomniano, zasiłek chorobowy stanowi 80 bądź 100% wynagrodzenia. Mowa tu o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu wypłacanym przez ostatnie 12 miesięcy. Co jednak ważne, do podstawy zasiłku chorobowego wlicza się wszystkie składki stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Tym samym do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oprócz wynagrodzenia zasadniczego wlicza się premie i nagrody, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz wynagrodzenie urlopowe.

Wyliczenie zasiłku chorobowego

Ile wynosi zasiłek chorobowy dokładnie? Aby wyliczyć wysokość świadczenia, należy od wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, odliczyć potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Innymi słowy, od pensji brutto odjąć sumę procentu wspomnianych składek. W roku 2022 wynosi on 13,71%.

Okres wypłaty zasiłku chorobowego

Istotne jest, aby wiedzieć również, jak długo zasiłek chorobowy można otrzymywać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek chorobowy może być otrzymywany maksymalnie przez okres 182 dni. Wyjątek stanowi niezdolność do pracy w czasie ciąży. W takim przypadku zasiłek chorobowy może być pobierany przez okres 270 dni. Co w przypadku ustania zatrudnienia? W takim przypadku z kolei, czyli po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, zasiłek chorobowy pobierany może być przez okres nie dłuższy niż 91 dni.

Opóźnienie w opłacaniu składek a zasiłek chorobowy

Warto wspomnieć jeszcze o tym, co aktualne przepisy mówią o osobach dobrowolnie opłacających ubezpieczenie chorobowe, czyli np. o przedsiębiorcach. Trzeba bowiem wiedzieć, że od 2022 roku zaszły w tym zakresie istotne zmiany. Do tej pory nawet jednodniowe opóźnienie w opłaceniu składki na ubezpieczenie chorobowe powodowało przerwanie okresu ubezpieczenia. Oznaczało to, że jeśli przedsiębiorca spóźnił się z zapłatą składki ubezpieczenia, to nie mógł liczyć na wypłatę zasiłku chorobowego. Aktualnie prawo do zasiłku chorobowego nie jest przerywane w przypadku opóźnienia w opłaceniu składki ubezpieczeniowej. Co jednak istotne, wypłata zasiłku chorobowego nie będzie wstrzymywana, jeśli zaległości w opłacaniu składki nie będą większe niż 1% minimalnego wynagrodzenia. Jeśli zaległości będą większe, wówczas zasiłek chorobowy wypłacony zostanie dopiero po ich spłacie.

Redakcja izba-ochrona.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu mody, urody, zdrowym trybie życia oraz wielu przydatnych obszarów wiedzy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Leczenie świerzbu